По какому курсу оплачивать покупку недвижимости

В попередньому договорі на купівлю нерухомості вказано наступне:
п. 2.7. Решта суми, що становить 117 030 (стосімнадцять тисяч тридцять) гривень, що згідно курсу Національного банку України станом на 28.05.2014р., (1 доллар США — 11,75 грн) є еквівалентом 9 960 (дев’ять тисяч дев’ятсот шістдесят) доларів США буде сплачена Покупцем Продавцю до підписання та нотаріального посвідчення Основного договору. Питання наступне: по якому курсу платити? Дата платежу наступає 14.11.2014р. Платить по курсу на дату платежу, чи по курсу що вказано в попередньому договорі?

Курс визначається за домовленістю сторін.Добавить комментарий